MARCIN KUROWSKI

Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od kilkunastu lat, posiada bogate doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, świadcząc skutecznie pomoc prawną dla przedsiębiorców, organów administracji publicznej i osób fizycznych. Z powodzeniem reprezentowała klientów w poważnych sprawach cywilnych i gospodarczych, w których wartość przedmiotu sporu stanowiła sumy kilku i kilkudziesięciomilionowe. Kancelaria w swojej działalności łączy znajomość funkcjonowania rynku przedsiębiorców oraz specyfiki działania organów administracji publicznej, co gwarantuje kompleksowe podejście do obsługi prawnej klienta, zwłaszcza korporacyjnego. Z racji posiadanego doświadczenia Kancelaria służy fachowym doradztwem w obsłudze budowlanych procesów inwestycyjnych, począwszy od fazy projektowej i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń po fazę realizacyjną.
Kancelaria posiada dużą praktykę w obsłudze rynku zamówień publicznych, w tym także w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Kancelaria koncentruje swoją działalność na obszarze Małopolski i Śląska, niemniej prawnicy Kancelarii występują przed sądami i organami na terenie całego kraju.

Właścicielem i założycielem kancelarii jest adwokat Marcin Kurowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2002 roku. W 2005 r. ukończył
z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Po aplikacji wykonywał zawód radcy prawnego, a obecnie wykonuje zawód adwokata. Specjalista
 w zakresie prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i zakładów opieki zdrowotnej. Poza wykonywaniem działalności prawniczej pełnił również funkcję członka rady nadzorczej w spółkach z branży ciepłowniczej i wodociągowej.