OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria oferuje również świadczenie kompleksowej i bieżącej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, działających zarówno w formie spółek osobowych i kapitałowych, jak i dla osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność gospodarczą. Wieloletnie doświadczenie kancelarii
w zakresie obsługi prawnej klientów korporacyjnych dostarczyło jej wiedzy
i know – how niezbędnych przy rozwiązywaniu problemów prawnych tego rodzaju klientów, wykraczającej poza aspekty ściśle związane ze stosowaniem prawa, bo uwzględniającej również gospodarcze realia funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla klienta korporacyjnego, Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz biegłymi innych specjalności. Kancelaria posiada ugruntowaną znajomość realiów funkcjonowania administracji publicznej i stosowania prawa i procedury administracyjnej, co pozwala wzbogacić ofertę dla firm o tę często zaniedbywaną w praktyce płaszczyznę. W toku świadczonej pomocy prawnej prawnicy Kancelarii wielokrotnie występowali w sądowych procesach gospodarczych przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi w sprawach, których wartość przedmiotu sporu wynosiła minimum kilkaset tysięcy złotych, legitymując się znajomością realiów prowadzenia takich spraw i odnotowując na tym polu sukcesy.

Kancelaria posiada dużą praktykę w obsłudze rynku zamówień publicznych, w tym także w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Kancelaria koncentruje swoją działalność na obszarze Małopolski i Śląska, niemniej prawnicy Kancelarii występują przed sądami i organami na terenie całego kraju.