• windykacja należności, sporządzanie wezwań do zapłaty, ugód, prowadzenie negocjacji, reprezentacja wierzycieli i dłużników przed sądami i komornikami,
  • doradztwo dla spółek prawa handlowego, pomoc prawna dla wspólników i organów spółek, sporządzanie projektów uchwał, umów i oświadczeń ze stosunków pomiędzy spółką a jej wspólnikami, reprezentacja klientów na posiedzeniach organów spółek,
  • reprezentacja klientów w sprawach rejestrowych, rejestracja spółek i sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • reprezentacja klientów podczas negocjacji handlowych,
  • reprezentacja klientów przed sądami, prokuraturami, komornikami, organami administracji publicznej.