• doradztwo w sprawach spadkowych przy sporządzaniu testamentów, umów o zrzeczenie się dziedziczenia, wydziedziczeniu,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza, zabezpieczenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych i zarząd spadku nieobjętego,
  • reprezentacja klientów w sprawach o zachowek, wykonanie zapisu i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego.