• kompleksowe doradztwo w sprawach pracowniczych (sporządzanie umów o pracę i pozostałej dokumentacji ze stosunku pracy) – współpraca w tym zakresie z HR Managerem,
  • reprezentacja pracodawców w stosunkach ze związkami zawodowymi oraz radami pracowniczymi,
  • sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (regulaminy, układy zbiorowe pracy),
  • sporządzanie projektów oświadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • reprezentacja klientów (pracodawców i pracowników) przed sądami  w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o ustalenie stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o uchylenie kary porządkowej,
  • reprezentacja klientów przed Państwową Inspekcją Pracy,
  • reprezentacja klientów w sprawach o emeryturę z obniżonym wiekiem emerytalnym.