• reprezentacja klientów w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa), opieką na dzieckiem (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej), ustaleniem kontaktów z dziećmi oraz alimentami (dochodzenie alimentów na dziecko oraz pomiędzy małżonkami),
  • reprezentacja klientów przed sądami oraz w postępowaniu mediacyjnym,
  • sporządzanie projektów planów wychowawczych,
  • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie oraz o zobowiązanie do leczenia psychiatrycznego i odwykowego.