• sporządzanie umów cywilnoprawnych,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste,
  • prowadzenie spraw o ochronę własności,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe, w tym od zakładów ubezpieczeń (wypadki komunikacyjne, szkody ma mieniu, błędy medyczne),
  • prowadzenie spraw lokalowych, obsługa wspólnot mieszkaniowych, eksmisje,
  • odzyskiwanie należności,
  • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego,
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego,
  • sprawy o odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentacja klientów przed sądami i komornikami.